chinh-sach-bao-ma

Chính sách bảo mật cho bạn biết chúng tôi đã sử dụng thông tin của các bạn như thế nào. Khi sử dụng trang web tức đã bạn đã chấp nhận những điều dưới đây. Những điều nay có thể thay đổ, nhưng khi nào thay đổi cũng đều được đăng lên và những sự thay đổi sẽ chỉ áp dụng trong trang web này.

Thu thập thông tin của bạn

Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin định danh như: tên, địa chỉ, email, số điện thoại….

Câu hỏi

Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì hãy liên hệ với chúng tôi ngay nhé!

Thời gian áp dụng

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.